Så här jobbar vi med dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Sweden Conference Group AB (nedan kallad SCG) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du lämnar uppgifter om din organisations fakturauppgifter. De uppgifter som SCG behandlar om dig är din e-postadress och det telefonnummer du lämnar.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dessa uppgifter för att kommunicera med dig i frågor som gäller er organisations fakturaadress.

Vilka behandlar dina personuppgifter?
Endast behörig personal inom SCG har rätt att behandla dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi använder certifieringsteknik för webbläsare som skyddar dina uppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifter lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Du äger rätt att närsomhelst få dina uppgifter ändrade.

Hur får du tillgång till dina personuppgifter?
Du har rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter vi har registrerat. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges nedan. Den kan inte skicka din begäran per e-post.